Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website PRIMATEP

O firmě

Společnost se sídlem v Teplicích působí na stavebním trhu v České republice od roku 1999 kdy byla vyčleněna z firmy Teplotechna-Prima, s.r.o., se kterou je i nadále personálně velmi úzce spojena. Nabízíme komplexní řešení realizace prací, počínaje projektem, přes dodávky materiálů a systémů renomovaných firem až po vlastní stavebně montážní práce.

Projekty, dodávky a montáže komínů

Projekty, dodávky a montáže kouřovodů

Vložkování komínů

Poradenská činnost a služby

Projekty, dodávky a montáže komínů

Zdroje tepla vyžadují správně nadimenzované a dokonale provedené zařízení k odvodu spalin – spalinovou cestu (tedy komín a kouřovod). Moderní zdroje tepla plní požadavky kladené na ochranu životního prostředí a úspory energie. Vyznačují se vysokou účinností, modulovaným způsobem provozu, optimálním využitím energie. Výsledkem toho jsou malé hmotnostní toky spalin, nízké a kolísavé teploty spalin a vysoké podíly vody ve spalinách. Následkem tohoto vývoje narůstá počet poškozených starých masivních komínů, jejichž provedení je pro nové zdroje nevhodné. Proto je nezbytně nutné při výměně starého nebo instalaci nového spotřebiče neopomenout správně nadimenzovat a navrhnout spalinovou cestu a komínovou konstrukci. Moderní spalinová cesta musí plnit následující požadavky – rychlý ohřev systému, provedení vodotěsné a odolné proti kondenzátům, při přetlaku ve spalinové cestě provedení přetlakové, případně vysokopřetlakové. Jsme prodejcem komínových systémů a dílů firmy SCHIEDEL.

Komíny kotvené k objektu (fasádní komíny)

Jedná se o komíny vedené po vnější stěně objektu nebo vnitřkem objektu. Pomocí objímek a konzol jsou kotveny ke stěně objektu. Jedná o vícevrstvé komíny – komínové systémy. Komínové vložky jsou opatřeny tepelnou izolací a vnějším opláštěním. Výhodou těchto komínů jsou malé nároky na prostor, nízká hmotnost a rychlá montáž. Komíny jsou schopné provozu ihned po dokončení montáže.
Vnější opláštění fasádních komínů je možné realizovat jak v klasickém nerezovém lesklém provedení, tak i v odstínech barevné stupnice RAL.

Komín Komín

Volně stojící komíny (komíny se samostatnou ocelovou konstrukcí)

Volně stojící komíny se využívají nejčastěji tam, kde je potřeba umístit komíny mimo objekt, nebo tam, kde je nedostatečná výška budovy (kotelny) a s ohledem na tahové poměry a rozptyl je potřeba výška větší. Jedná se o komíny, kdy jsou komínové průduchy umístěné na ocelové konstrukci. Ocelová konstrukce může být umístěná zcela mimo objekt (samonosná) na vlastním základu, případně částečně kotvená k objektu. Provedení ocelové konstrukce je dáno požadavkem odběratele (nosný ocelový sloup, příhradová konstrukce) a místními podmínkami. Protože možností provedení ocelových konstrukcí a způsobů řešení na nich umístěných komínových průduchů je téměř nekonečné množství, i s ohledem na architektonické důvody, řeší se tyto případy individuálně.

Komín

Projekty, dodávky a montáže kouřovodů

Součástí dodávek a montáží komínů jsou i jedno i vícevrstvé nerezové či plastové kouřovody. Nabízíme kompletní projekty, dodávky a montáže kouřovodů.

Kouřovod

Vložkování komínů

Vložkování komínů se nejčastěji provádí při rekonstrukcích stávajících komínů – jejich špatném technickém stavu, netěsnostech průduchu, výměně spotřebiče či změně paliva. Vyvložkování komínu spočívá v tom, že se do stávajícího komína, zpravidla zděného, nainstaluje komínová vložka. Tím dojde k úpravě jednovrstvého komína na komín vícevrstvý. Instalací komínové vložky dojde ke zlepšení tepelně izolačních vlastností komínového průduchu a současně je vnitřní stěna stávajícího průduchu chráněna před působením spalin a kondenzátů spalin. Vložkováním komínů lze také případně účinně zmenšit průřez komína, pokud to požadují podmínky provozu spotřebiče (např. kondenzační kotle).
Provádíme vložkování komínů pro všechny druhy paliv a spotřebičů, a to nerezovými a plastovými, pevnými i ohebnými, komínovými vložkami, dodávanými renomovanými výrobci komínových systémů.

Vložkování Vložkování

Poradenská činnost a služby

Podle zákona 320/2015Sb. a vyhlášky 34/2016Sb. je každý vlastník, uživatel nebo správce objektu, bez rozdílu, zda se jedná o objekt k trvalému bydlení, objekt rekreační nebo objekt průmyslový, povinen provádět čištění a kontrolu spalinové cesty ve lhůtách, stanovených v závislosti na výkonu spotřebiče a použitém palivu, a to prostřednictvím odborné firmy.
Pro zajištění správné funkce spalinové cesty nabízí naše firma (jednorázově nebo, po dohodě, pravidelně – bez nutnosti sledování termínů):

  • Pravidelné čištění a kontroly spalinových cest
  • Revize spalinových cest – provádí se před uvedením nové spalinové cesty do provozu, při výměně spotřebiče paliv, po změně druhu paliva, po havárii komína, po vyhoření sazí

Poradenská činnost:

  • Vypracování návrhu spalinové cesty pro každý konkrétní případ
  • Provádění tahových výpočtů spalinových cest
  • Návrh specifikace skladebných prvků spalinové cesty
  • Návrh a výroba pomocných, individuálně řešených, kotevních dílů
  • Řešení úprav a oprav spalinových cest

Reference

Bytové domy Praha - Břevnov, Sartoriova ulice č. 52, 61 a 63 - oprava a rekonstrukce
Panelový dům Kladno, ČSA 3219-3220 - oprava a rekonstrukce
Panelový dům s 66 malometrážními byty Krupka, Dlouhá 637 - oprava a rekonstrukce

Betonáže a vyzdívky tunelů Panenská, Petrovice
Omítky a izolace výrobních budov Polypropylenu, Záluží
Omítky a obklady Chemopetrol Záluží
Opravy a rekonstrukce části prostor Libeňského zámku, Praha
Opravy a údržba bytového fondu Praha Karlín po povodních
Opravy podlah Splirec Czech, Chudeřice
Rekonstrukce NTL-RS plynu VITRABLOK Duchcov a.s.
Rekonstrukce sociálního zařízení Teplotechna-Prima s.r.o.
Rekreační středisko Kamzík, Studený
Rekultivace a asanace skládky Chotovenka
Vyzdívky sklářského agregátu Float 750, AGC Teplice
Výstavba bytového domu Minkovice, Šimonovice
Výstavba sklářského agregátu sklárna Ruckl, Nižbor
Zateplení PD 66 jednotek Dlouhá 637 Krupka
Zateplení RD Horák, Nižbor
Zateplení panelové ubytovny Zelený dům, Bílina
Zateplení panelového domu Sartoriova 30, Praha
Zateplení panelového domu Sartoriova 52, Praha
Zateplení panelového domu Sartoriova 61, Praha
Zateplení panelového domu Sartoriova 63, Praha
Zateplení panelového domu ČSA 3219-3220, Kladno
Zateplení rodinného domu, Litvínov

Komín a stavební práce pro Cihelny Teplice
Komín pro SCHRAG CZ, Údlice
Komín pro bytový komplex SUNHOUSE, Praha
Komín pro kotelnu sídliště Chánov
Komíny pro HELLA BEHR Mnichovo Hradiště pro koncern VW a Škoda
Komíny pro Karlovarský porcelán, Klášterec nad Ohří
Komíny pro Mayfeld, Nýřany
Komíny pro Reis Robotic, Černovice
Komíny pro bytové domy Běchovice
Komíny pro bytový komplex Nad Bohemkou, Praha
Komíny pro firmu KERMI Stříbro
Komíny pro hotel WINDSOR, Špindlerův Mlýn
Komíny pro individuální bytovou výstavbu města Dubí
Komíny pro kogenerační zdroje Boletice, Louny
Komíny pro kotelnu Korunní kyselka, Stráž nad Ohří
Komíny pro objekt Tančící dům, Praha
Komíny pro objekty komplexu Zlatý Anděl, Praha
Komíny pro provozovny McDonald v ČR
Komíny pro rekonstrukci budovy ČNB v Praze
Komíny pro výrobnu krmiv VAFO, Chrášťany
Komíny pro ČSOB, Praha Pankrác
Komíny pro Český křišťál, Chlum u Třeboně
Rekonstrukce stávajících komínů pro ČEZ

Poptávka

Kontakty

Vedení firmy

Ing. Vlastimil Burian
tel.: +420 417 816 011

Ing. Miroslav Hanzlíček
tel.: +420 417 816 020

Stavbyvedoucí

Ing. Renata Podlahová
tel.: +420 417 560 125
fax: +420 417 560 127
e-mail: podlahova@primatep.cz

Sídlo firmy

J.K.Tyla 2859/1
415 01 Teplice
Česká Republika

IČO: 25409182
DIČ: CZ25409182

tel.: +420 417 816 010
fax: +420 417 539 280
e-mail: primatep@primatep.cz

Výrobní prostory

Areál Jaroslav
417 12 Proboštov
GPS: 50°40'07.4"N 13°49'13.2"E

Penzion Kamzík

Kunratice - Studený 35, 405 02
GPS: 50°50'38.84"N 14°26'18.8"E
web: penzionkamzik.cz
tel.: +420 412 584 008
e-mail: kamzik@penzionkamzik.cz