O firmě

Společnost PRIMATEP s.r.o. se sídlem v Teplicích působí v České republice od roku 1999 kdy byla vyčleněna z firmy Teplotechna-Prima, s.r.o se kterou je i nadále personálně velmi úzce propojena.

Firma PRIMATEP se především orientuje na práce v oborech:

Kominické služby a montáže
  • Montáže fasádních a volně stojících komínů
  • Vložkování komínů
  • Rekonstrukce komínů
  • Poradenství
Stavební činnost
  • Výstavba
  • Opravy a údržba
  • Zateplení
  • Výkon TDI

PRIMATEP s.r.o. nabízí ve svém programu komplexní řešení realizace stavebních prací, počínaje projektem, přes dodávky materiálů a systémů renomovaných firem až po vlastní stavebně montážní práce.
Po dobu záruční doby je firma schopna zajistit pravidelné prohlídky stavu realizovaných objektů nebo prací. Na základě stavu nadále firma ve spolupráci s provozovatelem objektu řeší veškeré případné zjištěné problémy vzniklé užíváním předaného díla.