Stavební činnost

Námi nabízené stavební práce se týkají výstavby rodinných domků, bytové výstavby a výstavby průmyslových objektů, včetně veškerých zemních prací. Stavební práce provádíme moderními technologiemi výstavby. Stavební práce bytového charakteru a občanské vybavenosti provádíme formou na klíč. Pro stavební práce využíváme vlastní mechanizaci. Stavební práce zajišťujeme dle požadavku klientů, včetně projektové činnosti.

Opravy údržby

Součástí stavebních prací jsou opravy a údržby všech průmyslových objektů a objektů bytové výstavby. Veškeré tyto práce na opravách a údržbě provádíme jako samostatné práce. Na realizovaných stavbách provádíme pro provozovatele, nebo uživatele stavební práce pravidelné údržby a následné opravy objektů. V současné době je nejdůležitější prací na opravě a údržbě bytového fondu provádění zateplení těchto budov.

Zateplení

Zateplení objektů přináší snižování energetické náročnosti těchto převážně bytových budov, zvýšení standartu bydlení a finanční úspory vlastníků, nebo nájemců těchto budov. Zateplení objektů současně přináší zhodnocení tohoto majetku, zvýšením jeho ceny. Díky zateplení se zvyšuje i estetická hodnota objektu. Zateplení nemalou měrou přispívá ke zlepšení urbanistických řešení městských celků a nově vznikajících okrajových částí měst. Použití nových materiálů a technologií se zateplení stává v současné době stává samostatným oborem v rámci činnosti stavební práce.

Výkon TDI

Stavební práce prováděnou jinou organizací zajišťujeme v průběhu jejich realizace na základě smlouvy s investorem výkonem funkce TDI. V rámci zateplení nabízíme zajištění funkce TDI i při provádění těchto činností na bytových panelových i průmyslových domech. TDI zajišťujeme i v případě zemních a melioračních prací a výstavbě vodovodů a splaškových kanalizací.